Ahad, 24 Jun 2012

Kebaikan Amalan Gotong-royong


Karangan Rangsangan
20 markah
(25 minit)

Contoh Soalan
Berdasarkan gambar di bawah ini, huraikan pendapat anda tentang kebaikan amalan gotong-royong. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.


Teknik Menulis
*      Cara menulis pendahuluan
*      (A1) isu(tajuk)
*      (A2) hala tuju(fokus soalan)
*      Contoh:
*      (A1)Aktiviti gotong-royong merupakan amalan yang diwarisi sejak zaman-berzaman.
*      (A2)Pelbagai faedah dapat diperoleh melalui aktiviti ini.

Pengembangan Isi

*      Cara mengembangkan isi
*      A1) Isi
*      A2) Huraian -mengapa?
                       -bagaimana?
                       -kesan?
                       -contoh?
*      Pilih satu sahaja.

Contoh Ayat

*      A1) Antara faedah bergotong-royong  termasuklah memudahkan sesuatu kerja.
*      A2)Dengan ini,kerja-kerja yang berat dapat disiapkan dengan lebih mudah dan cepat apabila dilakukan secara bergotong-royong.(Kesan)


*      A1)Selain itu, melalui aktiviti ini hubungan silaturahim antara setiap individu yang terlibat dapat dijalinkan.
*      A2)Hal ini demikian kerana sambil bekerja,mereka dapat bergurau senda dan mengeratkan kemesraan. (Bagaimana)

*      A1) Di samping itu, akvititi gotong-royong juga dapat menjimatkan kos.
*      A2)Tamsilnya, setiap individu yang terlibat akan menyumbangkan wang dan tenaga bagi memastikan aktviti tersebut berjalan dengan lancar. (Contoh)Penutup

*      Cara menulis penutup/kesimpulan
*      A1)Rumusan
*      Contoh:
*      A1)Konklusinya, aktiviti gotong-royong memberikan banyak faedah kepada pihak-pihak yang terlibat.

*      A2)Ayat Harapan/Cadangan
*      A2)Justeru,amalan ini perlu dihidupkan terus oleh generasi yang seterusnya agar tidak dilupakan begitu sahaja. (Harapan)
*      A2)Justeru, masyarakat setempat hendaklah melakukannya seberapa kerap yang mungkin untuk mendapatkan manfaatnya. (Cadangan)


Tiada ulasan:

Catat Ulasan