Ahad, 12 Februari 2017

Kata Majmuk

15 kata majmuk yang telah mantap

1. Antarabangsa
2. Beritahu
3. Bumiputera
4. Jawatankuasa
5. Kakitangan
6. Olahraga
7. Kerjasama
8. Matahari
9. Setiausaha
10. Sukarela
11. Suruhanjaya
12. Tandatangan
13. Warganegara
14. Pesuruhjaya
15 tanggungjawab

1 ulasan: