Selasa, 12 Januari 2010

CONTOH 22-KARANGAN PENDAPAT

HARGA BARANGAN SEMAKIN MENINGKAT. CADANGKAN LANGKAH-LANGKAH YANG SESUAI DILAKSANAKAN BAGI MENGHADAPI MASALAH TERSEBUT.

Dalam meniti kehidupan marcapada, isu berkenaan kenaikan harga barang acap kali diutarakan di media massa . Perkara yang menimbulkan pertanyaan kepada kita adalah mengapakah harga barangan di pasaran pada masa ini meningkat dari masa ke masa? Apakah faktor yang menyumbang kepada kenaikan harga barangan di pasaran yang begitu drastik perubahannya ini? Segala pertanyaan ini bagaikan tergantung begitu sahaja tanpa ada jalan penyelesaiannya. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang sesuai dilaksanakan bagi menghadapi masalah ini?

Antara langkah yang boleh dijalankan bagi menghadapi masalah ini ialah para pengguna itu sendiri perlulah bijak dalam menilai harga barangan di pasaran sewaktu berbelanja. Hal ini berlaku demikian kerana dalam menjalani kehidupan yang berteraskan wang ringgit ini, terdapat sebilangan peniaga yang suka menangguk di air keruh untuk kepentingan mereka sendiri. Sehubungan dengan itu, pengguna yang bijak menilai harga barangan di pasaran akan dapat mengatasi masalah ini dengan mudah. Sebagai contoh, seorang pengguna yang bijak akan melakukan penilaian harga sesuatu barangan di sebuah kedai dan membandingkan harga barangan tersebut di beberapa buah kedai yang lain. Oleh itu, sikap para pengguna dalam berbelanja itu sendiri memainkan peranan penting dalam menyelesaikan masalah harga barangan yang semakin meningkat ini.

Selain itu, kaedah lain yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan masalah harga barangan yang semakin meningkat di pasaran masa ini ialah persatuan pengguna perlulah mengadakan pemantauan harga barangan di premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan tugasan mereka. Hal ini berlaku demikian kerana para peniaga yang tidak bertanggungjawab ini akan berasa takut untuk meneruskan sikap suka mengambil kesempatan dan mementingkan diri sendiri. Natijahnya, para pengguna akan dapat berbelanja dengan harga yang sepatutnya walaupun barangan tersebut tinggi nilainya. Tamsilnya, persatuan pengguna perlulah menetapkan tarikh untuk menjalankan rondaan terhadap premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan jagaan mereka. Oleh itu, pemantauan yang kerap dijalankan oleh persatuan pengguna juga boleh membantu dalam membendung masalah kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini.

Bukan itu sahaja, alternatif lain yang boleh di usulkan bagi mengatasi masalah kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini ialah kerja-kerja pengeluaran perlulah dilaksanakan seiring dengan permintaan pengguna. Hal ini berlaku demikian kerana harga barangan tersebut akan berada pada nilai yang sama kerana kadar pengeluaran barangan yang dilakukan dapat memenuhi permintaan pengguna. Impaknya, isu kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini akan dapat diselesaikan dengan mudah. Tamsilnya, harga suatu barangan akan sama nilainya apabila kadar pengeluaran dan permintaan para pengguna seimbang. Manakala harga sesuatu barangan akan jatuh atau naik apabila pengeluaran dan permintaan pengguna tidak berada pada tahap yang sama. Oleh itu, kenaikan harga barangan di pasaran juga dipengaruhi oleh faktor pengeluaran serta permintaan pengguna.

Konklusinya, jelaslah bahawa terdapat berbagai-bagai kaedah yang boleh dilakukan bagi membendung masalah kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini.Oleh itu, masyarakat perlulah sentiasa bersikap cakna terhadap perubahan harga barangan di pasaran supaya mereka tidak mudah tertipu. Sekiranya semua pihak mengambil langkah yang di cadangkan di atas, sudah pasti masalah kenaikan harga barangan di pasaran kini akan dapat dikawal. Jelaslah, perhatian serta kerjasama semua pihak amatlah diperlukan bagi menyelesaikan isu yang semakin membimbangkan ini.

Ditulis oleh Farah Adibah Karim Kelas 3 Anggerik 2009

2 ulasan: