Rabu, 20 Januari 2010

CONTOH PENGEMBANGAN ISI (18)

(Sambungan)

PERENGGAN KETIGA

A1)Selain itu, kaedah lain yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan masalah harga barangan yang semakin meningkat di pasaran masa ini ialah persatuan pengguna perlulah mengadakan pemantauan harga barangan di premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan tugasan mereka.

A2)Hal ini berlaku demikian kerana para peniaga yang tidak bertanggungjawab ini akan berasa takut untuk meneruskan sikap suka mengambil kesempatan dan mementingkan diri sendiri.

A3)Natijahnya, para pengguna akan dapat berbelanja dengan harga yang sepatutnya walaupun barangan tersebut tinggi nilainya.

A4)Tamsilnya, persatuan pengguna perlulah menetapkan tarikh untuk menjalankan rondaan terhadap premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan jagaan mereka.

A5)Oleh itu, pemantauan yang kerap dijalankan oleh persatuan pengguna juga boleh membantu dalam membendung masalah kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini.

PERENGGAN LENGKAP

Selain itu, kaedah lain yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan masalah harga barangan yang semakin meningkat di pasaran masa ini ialah persatuan pengguna perlulah mengadakan pemantauan harga barangan di premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan tugasan mereka. Hal ini berlaku demikian kerana para peniaga yang tidak bertanggungjawab ini akan berasa takut untuk meneruskan sikap suka mengambil kesempatan dan mementingkan diri sendiri. Natijahnya, para pengguna akan dapat berbelanja dengan harga yang sepatutnya walaupun barangan tersebut tinggi nilainya. Tamsilnya, persatuan pengguna perlulah menetapkan tarikh untuk menjalankan rondaan terhadap premis-premis perniagaan yang berada dalam kawasan jagaan mereka. Oleh itu, pemantauan yang kerap dijalankan oleh persatuan pengguna juga boleh membantu dalam membendung masalah kenaikan harga barangan di pasaran pada masa ini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan