Sabtu, 14 Ogos 2010

CONTOH PENUTUP(11)

PENUTUP

A1)Konklusinya, pelbagai langkah boleh diambil untuk mengatasi masalah ini sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran dalam diri sendiri.(Rumusan)

A2)Dengan demikian, pengguna perlu sentiasa mengambil berat akan corak perbelanjaan harian mereka. (Cadangan)

A3)Sekiranya semua pengguna mengambil tindakan sedemikian,masalah ini dapat ditangani dengan lebih baik.(Harapan)

A4)Jelaslah,pengguna memainkan peranan yang amat penting dalam menangani isu kenaikan harga barangan ini dan tidak boleh hanya mengharapkan pihak lain sahaja. (Pendirian)

PERENGGAN LENGKAP

Konklusinya, pelbagai langkah boleh diambil untuk mengatasi masalah ini sekiranya semua pihak mempunyai kesedaran dalam diri sendiri.Dengan demikian, pengguna perlu sentiasa mengambil berat akan corak perbelanjaan harian mereka. Sekiranya semua pengguna mengambil tindakan sedemikian,masalah ini dapat ditangani dengan lebih baik.Jelaslah,pengguna memainkan peranan yang amat penting dalam menangani isu kenaikan harga barangan ini dan tidak boleh hanya mengharapkan pihak lain sahaja.

1 ulasan: