Jumaat, 19 Jun 2009

PETUNJUK MENULIS KARANGAN

Memilih Soalan Karangan

Baca setiap soalan dengan teliti

Pilih soalan yang benar-benar sesuai dengan pemahaman, pengetahuan dan keupayaan anda

Pastikan anda tahu bentuk dan format karangan yang dipilih

Pastikan idea mencukupi

Pastikan gaya bahasa yang sesuai untuk soalan itu

Menentukan dan Menganalisis soalan

Baca arahan soalan dengan teliti

Fahami kata kunci, skop dan tema soalan

Garisi kehendak soalan

Contoh:

Arahan soalan: Kejadian jenayah yang membabitkan remaja semakin bertambah sejak kebelakangan ini. Pada pendapat anda, siapakah bertanggungjawab menangani masalah ini.

Menganalisis kehendak soalan

Kata kunci : Pada pendapat anda

Skop : Kejadian jenayah yang membabitkan remaja semakin bertambah sejak kebelakangan ini

Tema : Kejadian jenayah yang membabitkan remaja

Kehendak soalan : Memberi penjelasan tentang pihak yang bertanggungjawab menangani masalah kejadian

jenayah yang membabitkan remaja

Menyediakan Rangka Karangan

Sediakan rangka karangan secara kasar seperti dalam bentuk peta minda

Anda boleh menulis :

(a) ayat yang tidak lengkap

(b) frasa-frasa

(c) kata-kata singkatan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan