Sabtu, 25 Ogos 2012

Contoh Jawapan Ringkasan

Antara punca kemerosotan disiplin murid ialah pengaruh media massa yang sering menonjolkan budaya kuning dari Barat. Selain itu, kemerosotan juga terjadi kerana masalah keluarga. Dalam pada itu, sesetengah murid pula menjadikan sekolah sebagai tempat untuk melupakan segala masalah sehinggakan sanggup melanggar disiplin yang ditetapkan.Seterusnya, hukuman yang dikenakan kepada murid juga merupakan faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi semakin liar.Di samping itu, pengaruh rakan sebaya turut mempengaruhi kemerosotan disiplin murid. Akhirnya,kemisikinan juga boleh menyebabkan seseorang itu melanggar disiplin sekolah.

 (79 jumlah patah perkataan)

Soalan Percubaan PMR 2012