Khamis, 28 Julai 2011

Kebaikan Bergotong-royong

Kebaikan Bergotong-royong

Pendahuluan
(A1)Aktiviti bergotong-royong telah diamalkan oleh masyarakat di negara
kita sejak dahulu lagi.
(A2)Terdapat banyak kebaikan jika amalan ini diamalkan oleh kita.

Pengembangan isi
(A1)Antara kebaikannya ialah kita dapat mempercepat sesuatu kerja
berbanding jika dilakukan secara bersendirian.(Isi)
(A2)Hal ini demikian kerana sesuatu tugasan kebiasannya dilakukan
dalam jumlah yang ramai.(Mengapa)

A1)Selain itu, melalui aktiviti ini juga kita dapat menjimatkan kos
dan masa untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. (Isi)
A2)Sebagai contoh, kita tidak perlu membayar upah kepada mereka
sekiranya melakukan kerja secara goton-royong .(Contoh)

A1)Di samping itu, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan
kejiranan di sesuatu kawasan perumahan.(Isi)
A2)Tamsilnya, kita dapat mengenali dengan lebih rapat lagi jiran-jiran
kita semasa menjalankan aktiviti ini.(Contoh)

Penutup

A1)Tuntasnya,kita haruslah terus menghidupkan budaya mulia ini agar
(Harapan)amalan ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Peraturan Kantin Sekolah

Gambar di bawah menunjukkan sebuah kantin sekolah. Huraikan pendapat anda tentang peraturan kantin sekolah.

PENDAHULUAN
A1)Kantin sekolah merupakan tempat yang menjadi tumpuan pelajar-pelajar
sekolah semasa waktu rehat.

A2)Pelbagai peraturan telah dikuatkuasakan oleh pihak sekolah untuk
memastikan persekitaran yang bersih dan kelancaran urusan jual beli.

PENGEMBANGAN ISI

A1)Antara peraturan yang diperkenalkan ialah semua pelajar dikehendaki
beratur semasa membeli makanan.
A2)Hal ini bertujuan untuk memastikan semua pelajar berpeluang membeli
sesuatu makanan tanpa berebut-rebut.

A1)Selain itu, pelajar-pelajar juga dikehendaki duduk di tempat yang
telah ditetapkan.
A2)Lantaran itu, mereka tidak akan makan di merata-rata tempat yang
boleh menimbulkan masalah dari segi kebersihan.

A1)Di samping itu, mereka juga dikehendaki membuang sisa makanan ke
dalam tong sampah.
A2)Oleh itu, serangga seperti lalat tidak akan membiak di kawasan kantin.

PENUTUP

A1)Konklusinya, peraturan kantin hendaklah dipatuhi oleh semua pihak
yang menggunakan kawasan tersebut.
A2)Oleh itu, keracunan makanan dan pekara-perkara yang seumpama
dengannya dapat dielakkan.

Selasa, 19 Julai 2011

Novel Tingkatan 3 (Kanang Cerita Seorang Pahlawan)

Soalan:Ada beberapa golongan masyarakat yang terlibat dalam sesebuah novel. Nyatakan tiga golongan yang terdapat dalam novel yang anda kaji dalam Tingkatan 3 dan kemukakan satu contoh peristiwa yang melibatkan setiap golongan tersebut.

Contoh Jawapan

Novel yang saya kaji dalam Tingkatan 3 ialah Kanang: Cerita Seorang Pahlawan karya Maznan Nordin.Terdapat banyak golongan masyarakat yang digambarkan dalam novel ini

Antara golongan tersebut ialah masyarakat Iban di Sarawak. Golongan ini seperti Kanang digambarkan sebagai masyarakat yang tinggal jauh di pedalaman,kuat berpegang pada adat resam dan pantang larang serta beragama Pagan.

Selain itu, terdapat juga orang Inggeris dalam novel ini. Orang Inggeris seperti Mr. Ford datang ke Sarawak kerana mendapat kontrak untuk membekalkan arang batu. Batu yang berharga ini dikaut dan diangkut dengan menggunakan kapal besar.

Akhir sekali, terdapat juga golongan yang menentang kerajaan digambarkan dalam novel ini.Pihak komunis seperti kumpulan Nam Yat tinggal di hutan dan diburu oleh tentera kerajaan kerana sering membuat kekacauan di negara ini.