Jumaat, 17 Julai 2009

CONTOH 8-KARANGAN PENDAPAT

Media massa sering mendedahkan kejadian sumbang yang semakin hari semakin kerap berlaku dalam masyarakat kita. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana nampaknya suasana di dalam rumah sendiri tidak dapat menjamin keselamatan. Bincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram.

Media massa seringkali memaparkan kejadian sumbang mahram yang semakin hari semakin kerap terjadi dalam masyarakat kita. Perkara yang menimbulkan kemusykilan kepada kita adalah mengapakah perkara ini semakin berleluasa dalam masyarakat negara kita yang mengamalkan nilai peradaban yang tinggi? Apakah faktor yang mendorong tercetusnya gejala sumbang mahram dalam era globalisasi ini? Segala pertanyaan yang menerjah benak fikiran kita ini ini berlegar tanpa hadirnya sebarang jawapan yang kokrit bak kata pepatah'seperti menunggu buah yang tak gugur'.Apakah alternatif yang perlu dilakukan bagi menangani gejala ini daripada terus menjadi barah dalam masyarakat kita pada hari ini?

Antara langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini ialah seseorang individu hendaklah mendekatkan diri kepada pencipta-Nya. Hal ini berlaku demikian kerana dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, nafsu individu tersebut akan dapat dikekang. Dengan demikian, gejala sumbang mahram yang berlaku di dalam negara kita akan berkurangan. Sebagai contoh, seseorang yang kuat pegangan agamanya tidak akan mudah ditundukkan nafsu, sekaligus mengelakkan dirinya daripada melakukan perkara yang tidak bermoral seperti sumbang mahram. Walaupun pelbagai langkah diambil, namun jika individu tersebut tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, adalah mustahil masalah yang semakin kronik ini akan dapat diatasi,bak kata pepatah,‘ seperti hujan jatuh ke pasir’.

Selain itu, pengasingan bilik tidur antara anak lelaki dan anak perempuan juga adalah cara terbaik untuk mencegah perbuatan sumbang mahram ini.Hal ini berlaku demikian kerana jika tiada pengasingan bilik tidur antara anak lelaki dan anak perempuan boleh mendorong perasaan yang berlainan apabila sudah terbiasa tidur sebilik dan seterusnya boleh mendorong kepada sumbang mahram. Sehubungan dengan ini, perbuatan terkutuk ini dapat dicegah sebelum berlaku.Tamsilnya, bilik anak perempuan mestilah diletakkan berjauhan daripada bilik anak lelaki. Selagi tiada langkah yang diambil bagi membendung perlakuan sumbang mahram ini, selagi itulah masalah ini akan terus melanda dalam sesebuah institusi kekeluargaan.

Seterusnya,antara alternatif lain untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menganjurkan ceramah mengenai sumbang mahram oleh pihak sekolah. Hal ini berlaku demikian kerana golongan pelajar di bangku sekolahlah yang ramai terlibat dengan gejala ini. Dengan ini, para pelajar akan menyedari kesan buruk yang akan mereka tanggung sekiranya mereka terjebak dengan gejala ini. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengundang pegawai-pegawai daripada Jabatan Agama Islam dan juga pihak yangg berwajib untuk menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan gejala ini. Sekiranya pihak sekolah tidak bekerjasama dalam menangani isu ini, sudah tentu gejala ini akan terus berpanjangan khususnya dalam kalangan pelajar.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa langkah-langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini perlu dilaksanakan oleh semua pihak.Justeru, sebagai anggota masyarakat yang prihatin, kita hendaklah mencegah kegiatan sumbang mahram ini sekiranya berlaku di hadapan mata kita. Jikalau semua pihak menjalankan kewajipan masing-masing, sudah tentu masalah ini akan dapat dikurangkan. Jelaslah bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah sumbang mahram yang berlaku di negara kita.

380 patah perkataan

Hasil penulisan pelajar-pelajar 3 Anggerik 2009

8 ulasan: