Sabtu, 26 Mac 2011

Masalah Pembuangan Bayi

Masalah pembuangan bayi semakin berleluasa. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan fenomena ini terus menular?

PENGEMBANGAN ISI (PERENGGAN PERTAMA)

A1)Antara faktor utama kepada berlakunya gejala ini ialah pegangan agama
yang semakin rapuh dalam kalangan remaja.(Apa)

A2)Hal ini berlaku demikian kerana mereka hanya belajar subjek agama
di sekolah sekadar hanya untuk lulus dalam peperiksaan.(Mengapa)

A3)Lantaran itu,mereka mudah tercebur kepada perbuatan mungkar kerana
tidak menghayatinya.(Kesan)

A4)Sebagai contoh, mereka mudah terpengaruh untuk melakukan zina
kerana tidak memikirkan kesan daripada perbuatan mereka itu dan
akhirnya membuang bayi yang dilahirkan itu di merata-rata tempat.
(Contoh)

A5)Sememangnya pegangan agama yang kuat menjadi benteng daripada
terjerumus dalam kegiatan yang tidak bermoral ini.
(Penegasan)

1 ulasan: