Selasa, 18 Mei 2010

CONTOH PENUTUP(8)

Penderaan kanak-kanak merupakan masalah yang semakin serius. Pada pendapat anda, apakah punca-punca berlakunya gejala ini?

A1)Secara tuntas, jelaslah bahawa penderaan kanak-kanak merupakan masalah yang serius di negara kita.

A2)Oleh yang demikian, kerajaan perlulah mengambil tindakan yang lebih efektif bagi membanteras gejala penderaan ini daripada terus berlaku.

A3)Sekiranya kerajaan mengambil tindakan sedemikian, sudah pasti gejala penderaan kanak-kanak ini dapat diatasi dengan berkesan.

A4)Jelaslah, kerjasama serta komitmen semua pihak amat penting dalam menangani isu yang serius ini dan tidak boleh menunding jari kepada satu pihak sahaja.

PERENGGAN LENGKAP

Secara tuntas, jelaslah bahawa penderaan kanak-kanak merupakan masalah yang serius di negara kita. Oleh yang demikian, kerajaan perlulah mengambil tindakan yang lebih efektif bagi membanteras gejala penderaan ini daripada terus berlaku. Sekiranya kerajaan mengambil tindakan sedemikian, sudah pasti gejala penderaan kanak-kanak ini dapat diatasi dengan berkesan. Jelaslah, kerjasama serta komitmen semua pihak amat penting dalam menangani isu yang serius ini dan tidak boleh menunding jari kepada satu pihak sahaja.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan