Ahad, 25 April 2010

CONTOH PENUTUP(5)

Media massa sering mendedahkan kejadian sumbang yang semakin hari semakin kerap berlaku dalam masyarakat kita. Keadaan ini sangat membimbangkan kerana nampaknya suasana di dalam rumah sendiri tidak dapat menjamin keselamatan. Bincangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram.

A1)Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa langkah-langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini perlu dilaksanakan oleh semua pihak.

A2)Justeru, sebagai anggota masyarakat yang prihatin, kita hendaklah mencegah kegiatan sumbang mahram ini sekiranya berlaku di hadapan mata kita.

A3)Jikalau semua pihak menjalankan kewajipan masing-masing, sudah tentu masalah ini akan dapat dikurangkan.

A4)Jelaslah bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah sumbang mahram yang berlaku di negara kita.

PERENGGAN LENGKAP

Berdasarkan perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa langkah-langkah untuk mengatasi masalah sumbang mahram ini perlu dilaksanakan oleh semua pihak.Justeru, sebagai anggota masyarakat yang prihatin, kita hendaklah mencegah kegiatan sumbang mahram ini sekiranya berlaku di hadapan mata kita. Jikalau semua pihak menjalankan kewajipan masing-masing, sudah tentu masalah ini akan dapat dikurangkan. Jelaslah bahawa semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah sumbang mahram yang berlaku di negara kita.

1 ulasan: