Ahad, 4 Oktober 2009

ASPEK KAJIAN SASTERA/KOMSAS (7)

GAYA BAHASA (PUISI)

1)RIMA

bermaksud bunyi akhir suku kata pada tempat yang bersetentang antara dua baris atau lebih daripada dua baris dalam puisi
terdiri daripada rima awal, rima dalam, dan rima akhir

2)ASONANSI

merupakan pengulangan bunyi vokal yang sama daiam baris-baris sajak
contohnya:  pengulangan  vokal u  dalam   baris  Kerana aku penyair kupenuhi hidupku

3)ALITERASI

bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama daiam baris sajak
contohnya: pengulangan konsonan m daiam baris Memacu menghimpun kekuatan

4)PENGULANGAN/REPITISI

berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang daiam sajak

a)anafora - pengulangan kata pada awal baris secara berurutan. Contohnya: Tambah mengimbau sorotan kitab MUHAMMAD! Tambah mengimbau sorotan Kitab ESA!

b)responsi – pengulangan kata di tengah baris. Contoh: Bila diikat ia berjalan,
Bila dibuka ia berhenti
c)epifora - pengulangan kata pada akhir baris. Contohnya: ...di pundakku ...had sepiku

d)pengulangan baris - pengulangan baris yang sama.

5)PERLAMBANGAN/SIMBOLIK

merupakan   kata-kata   yang   digunakan   untuk   menerangkan  
sesuatu   benda, keadaan, atau peristiwa yang membawa maksud
yang lain atau maknanya lebih mendalam

contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan usia muda

Tiada ulasan:

Catat Ulasan