Ahad, 4 Oktober 2009

ASPEK KAJIAN SASTERA/KOMSAS (6)

GAYA BAHASA

1)DIKSI

bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang daiam karyanya
harus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih dengan tema dan persoalan, latar, watak, dan mesej

2)AYAT

merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat daiam karyanya, misalnya ayat pendek dan ayat panjang

3)PERSONIFIKASI

dikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan (membawa maksud tindakan pengarang memberikan sifat manusia, sama ada dari segi perasaan, perwatakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati, binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak)

contohnya:    ...matahari   pagi   bangkit   daripada   selimut   gunung,    benaknya mendandan sejuta persoalan

4)SIMILE

merupakan perbandingan menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya •   contohnya: Yang daunnya macam pedang tu?

5)METAFORA

a)merupakan perbandingan yang menggunakan kata konkrit (boleh dihitung) dengan kata abstrak (tidak boleh dihitung) •   contohnya: perahu duka, ladang kesabaran

b)merupakan perbandingan secara terus atau langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya •   contohnya: samudera hampa, lautan fikiran

6)HIPERBOLA

merupakan sejenis bahasa kiasan untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud yang sebenarnya  

contohnya: seribu lautan sanggup direnangi

7)SINKOPE/SINKOF

bermaksud penyingkatan perkataan •   contohnya: "Apa dah jadi ni?"

8)PARADOKS

Pernyataan yang bertentangan tetapi ada kebenarannya

Contoh: dalam kesepian di tengah ramai

9)INVERSI

Pembalikan susunan kata

Contoh: sihat badan wajah berseri
(sepatutnya badan sihat wajah berseri)

10)IRONI

Kiasan yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok

Contoh: Pandai sungguh kamu semua ini,tanda pangkah lebih banyak
daripada tanda yang betul.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan