Jumaat, 2 Oktober 2009

JAWAPAN LATIHAN TATABAHASA(Khusus untuk Kelas 3 Anggerik dan 3 Melor)

Praktis 7
Latihan A
1. C
2. D
3. A
4. C
5. D
6. A
7. B
8. D

Latihan B
1. D
2. B
3. A
4. C

Latihan C
1. C
2. D
3. B
4. A
5. D
6. C
7. A
8. B

Praktis 9
Latihan A
1. b
2. b
3. a
4. b
5. a
6. a
7. b
8. a

Latihan B
1. B
2. D
3. C
4. CPraktis 10
Latihan A
1. Siapakah yang terpilih memenangi peraduan menulis cerpen itu?
2. Apakah yang kamu lakukan terhadap kanak-kanak itu?
3. Puan Aliahlah yang memasak bubur jagung itu.
4. Setiap pelajar mesti mematuhi peraturan sekolah.
5. Beberapa kawasan mengalami gangguan bekalan air.
6. Tidak ada sekali pun kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin itu.
7. Yang manakah yang salah?
8. Yang turut menghadiri majlis itu ialah Datuk Marzuki.

Latihan B
1. C
2. B
3. B
4. D
5. A
6. D

3 ulasan: