Selasa, 6 Oktober 2009

LATIHAN INTENSIF PMR 2009(2)

Fokus karangan PMR 2009(dipetik daripada http://agy7500.blogspot.com/)

1(a)Huraikan cara-cara yang akan anda lakukan untuk menghargai jasa guru.
1(b) Huraikan cara-cara yang akan anda lakukan untuk membalas jasa ibu bapa.

2(a) Setiap pelajar ingin tinggal di sebuah rumah yang selesa dan menyeronokkan. Huraikan ciri-ciri rumah yang menjadi idaman anda.
2(b) Setiap murid ingin belajar di sebuah sekolah yang baik dan cemerlang. Huraikan ciri-ciri sekolah yang menjadi idaman anda.

3(a) Semua pelajar wajib menyertai kegiatan kokurikulum. Bincangkan kebaikan kegiatan kokurikulum kepada pelajar.
3(b) Pelajar sekolah pada hari ini kurang berminat untuk menyertai kegiatan kokurikulum. Bincangkan punca-punca yang menyebabkan keadaan ini terjadi.
3(c) Pelajar sekolah pada hari ini kurang berminat untuk menyertai kegiatan kokurikulum. Bincangkan usaha-usaha yang perlu diambil untuk menangani masalah ini.

4(a) Semua pelajar ingin menjadi pelajar cemerlang. Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri pelajar yang cemerlang.
4(b) Semua pelajar ingin menjadi pelajar cemerlang. Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menjadi pelajar yang cemerlang.

5(a) Gejala sosial yang melanda remaja semakin leluasa. Pada pendapat anda, apakah punca-punca yang menyebabkan gejala ini berlaku.
5(b) Gejala sosial yang melanda remaja semakin leluasa. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang harus diambil untuk menangani masalah ini.

6(a) Kerajaan menyediakan peruntukan yang besar untuk memajukan sektor pelancongan di negara kita. Huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada rakyat dan negara.
6(b) Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan negara kita menjadi destinasi pelancong asing.
6(c) Huraikan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak untuk memajukan sektor pelancongan di negara kita.

7(a) Dewasa ini, banyak pelajar melakukan kerja sambilan di luar waktu persekolahan. Bincangkan kebaikan dan keburukan pelajar melakukan kerja sambilan.
7(b) Dewasa ini, banyak pelajar melakukan kerja sambilan di luar waktu persekolahan. Huraikan kesan-kesan yang negatif yang akan dialami oleh mereka.

8(a) Bincangkan kebaikan belajar berkumpulan.
8(b) Bincangkan kebaikan kerjasama sepasukan/berpasukan.

9(a) Bincangkan punca-punca berlakunya pencemaran udara/air.
9(b) Bincangkan kesan-kesan pencemaran di negara kita.
9(c) Bincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah pencemaran di negara kita.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan