Jumaat, 25 September 2009

ASPEK KAJIAN SASTERA/KOMSAS (3)

PLOT

1)Plot ialah sesuatu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa dalam sesebuah cerita. Setiap peristiwa dari awal hingga akhir berdasarkan hukum sebab dan akibat.

2)Plot mengemukakan perkara yang terjadi dan sebab perkara itu terjadi. Setiap perkara berhubungan berdasarkan faktor-faktor sebab dan akibat.

3)Susunan cerita bergantung pada fantasi dan kreativiti pengarang. Plot dirangka dengan teliti dan tidak semestinya berurutan peristiwanya dari awal hingga akhir atau kronologi. 

4)Plot ialah penyusunan kronologi yang diubahsuai mengikut kemahuan pengarang.

5)Teknik penyusunan plot yang menarik ialah penyusunan peristiwa secara tidak kronologi. Pengarang haruslah cekap, kreatif, dan bijaksana menyusunnya sehingga mencapai peleraian.

BINAAN/STRUKTUR PLOT

1)Permulaan plot ialah peringkat permulaan (eksposisi),iaitu untuk memperkenalkan watak-watak, latar, dan suasana. Perkembangan plot mengakibatkan konflik.

2)Peristiwa berkembang kepada peringkat pertengahan cerita, iaitu perumitan (komplikasi).

3)Perumitan menuju kepada puncak(klimaks) apabila tercapainya konsentrasi yang maksimum.

3)Kemudian urutan cerita menuju kepada peleraian. Kadang-kadang  puncak dijadikan  pengakhiran cerita bagi sesetengah cereka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan