Selasa, 29 September 2009

ASPEK KAJIAN SASTERA/KOMSAS (4)

TEKNIK PLOT

Teknik plot ialah cara pengarang mengembangkan plot ceritanya supaya menarik.

Antara teknik plot termasuklah seperti yang berikut:

1)IMBAS KEMBALI

Imbas kembali merupakan suatu teknik pengarang mengenang semula peristiwa yang pernah dialaminya.
Peristiwa itu boleh diimbas kembali melalui pemerian pengarang atau khayalan, dialog, monolog, atau monolog dalaman

2)IMBAS MUKA

Imbas muka merupakan cara pengarang memberikan bayangan  awal atau ramalan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku kesan daripada aksi-aksi watak dalam cerita berkenaan.
Imbas muka dapat mewujudkan keyakinan dalam kalangan pembaca terhadap sesuatu yang akan berlaku.

3)SASPENS

Saspens atau ketegangan ialah peristiwa dalam cerita yang menimbulkan keadaan tertanya-tanya atau perasaan ingin tahu di kalangan pembaca tentang peristiwa yang akan berlaku selanjutnya

4)KONFLIK

Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau dua kekuatan dalam satu urutan plot.
Konflik boleh berlaku secara dalaman, iaitu konflik dalam din watak dan secara luaran, iaitu antara watak dengan watak yang lain atau antara watak dengan alam sekitar.
Konflik dapat juga digambarkan melalui pertentangan pendapat, idea, sikap, atau pemikiran.

5)KEJUTAN

Kejutan ialah perubahan dalam urutan peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba tanpa diduga oleh pembaca.
Lazimnya, kesan yang timbul daripada kejutan tidak sama dengan yang diduga oleh pembaca.

6)DIALOG

Dialog merupakan pertuturan antara dua watak atau lebih daripada dua watak.
Melalui dialog antara watak-watak inilah     biasanya     tergambar    pendapat atau   fikiran   yang   berkaitan   dengan tema.

7)MONOLOG DALAMAN

Rungutan atau rintihan watak di dalam hati

8)MONOLOG

Pengucapan atau pertuturan oleh watak secara bersendirian

Tiada ulasan:

Catat Ulasan